Cenník inzercie

Život Prešova, dvojtýždenník pre všetkých záujemcov o informácie a inzerciu vychádza v náklade 40000 ks, pričom jeho distribúcia je zabezpečená vlastnými kolportérmi. Distribuuje sa zadarmo do všetkých schránok Prešova a okolia: Lemešany,  Ličartovce,  Kendice, Šariš. Michaľany, Veľký Šariš, Sabinov, Drienovská N. Ves, Petrovany, Chminianska Nová Ves, Chmiňany.Ceny bez DPH

1 strany cena
1/2 str.
cena
1/4 str.
cena
1/8 str.
cena
1/16 str.
cena
1/32 str.
Zľavy 1 krát
548,8 279,9 142,7 72,8 37,1 18,9
rozmery
v mm

286x198 198x142
98x286
98x142
198x70 48x286
98x70
48x142 198x34
48x70
98x34
48x34
2-5 5% 521,4 265,9 135,6 69,2 35,3 18,0
6-10 10% 493,9 251,9 128,5 65,5 33,4 17,0
11-15 15% 466,5 237,9 121,3 61,9 31,6 16,1
16-20 20% 439,0 223,9 114,2 58,2 29,7 15,1
21- 25% 441,6 209,9 107,1 54,6 27,8 14,2


Zľava: Pri zaplatení 4 inzerátov vopred - 10%

Príplatky:
titulná strana 50%
posledná strana 25%
presné určenie miesta 20%


Termíny uzávierok tlačeného Života Prešova v roku 2017
Číslo Mesiac   vydanie   uzávierka
           
1 Január   23.1.2017   13.1.2017
2 Február   13.2.2017   3.2.2017
4 Marec   13.3.2017   3.3.2017
6 Apríl   10.4.2017   31.3.2017
9 Máj  
15.5.2017
  5.5.2017
11 Jún   12.6.2017   2.6.2017
13 Júl   17.7.2017   7.7.2017
15 August   14.8.2017   4.8.2017
16 September   11.9.2017   31.8.2017
18 Október   9.10.2017   29.9.2017
20 November   6.11.2017   27.10.2017
22 December   4.12.2017   24.11.2017
 
 

Vyberte región