Dovozcov tovaru čaká od mája elektronická komunikácie

25.02.2017 Nitra

Nitra 24. februára (TASR) - Dovozcovia tovaru a špedičné spoločnosti majú do 1. mája 2017 čas na to, aby sa pripravili na elektronickú formu komunikácie s Colným úradom Nitra pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru v štandardnom postupe. Elektronická forma komunikácie podľa slov hovorcu Colného úradu Nitra Stanislava Pachera zvýši celkový komfort pre deklarantskú verejnosť pri dovoze tovaru z tretích štátov.

Finančná správa zavádza povinnú elektronickú komunikáciu pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru z tretích štátov v štandardnom postupe od 1. mája tohto roka. Po tomto termíne prijme Colný úrad Nitra na svojich pobočkách v Topoľčanoch, Komárne, Nitre, Nových Zámkoch a Leviciach dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade nefunkčnosti systému, upozorňuje Pacher.

Informačný systém e-dovoz bude umožňovať viaceré funkcionality, ktoré zvýšia komfort colného konania pri dovoze tovaru z tretích krajín, napríklad automatizované uvoľnenie záruky, predkladanie elektronických príloh k colným vyhláseniam, čím sa výrazne zníži potreba prítomnosti deklaranta na pobočke colného úradu.

Zavedením e-dovozu sa rozširuje možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti, teda tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia i dovoz. Jednou z hlavných podmienok elektronickej komunikácie s colnými úradmi je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka, kde sa nachádza registračný formulár. Obchodníci, ktorí využívajú elektronické colné konanie vo vývoze a tranzite a pri predkladaní predbežných colných vyhlásení, nemusia prechádzať opätovnou registráciou.

Na elektronickú komunikáciu sa musia pripraviť aj držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, pri ktorom tovar nie je fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie prebieha priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu.
 

Vyberte región