Konferencia biskupov: Demografia sa zhoršuje, Slovensko potrebuje plán

07.03.2017 Žilina

Čičmany 7. marca (TASR) - Demografická situácia na Slovensku sa zhoršuje. V rámci verejných politík by sa preto podpora rodiny mala stať prierezovou témou a mala by sa premietnuť do všetkých relevantných legislatívnych nástrojov a národných stratégií. Vyzývajú k tomu slovenskí katolícki biskupi, ktorí sa stretli na plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Čičmanoch (6. a 7. marca).

Slovensko podľa biskupov potrebuje národný demografický plán. "Vyzývame všetkých verejných predstaviteľov a odborníkov, aby v rámci svojich možností iniciovali, podporili, prijali a posilnili legislatívu v prospech rodín," uvádzajú biskupi.

Tí pripomínajú, že počet narodených sa dramaticky znížil a Slovensko bude v budúcnosti čeliť vážnym spoločenským a ekonomickým problémom. "Výpadok produktívnej časti populácie zníži potenciál pre ekonomickú aktivitu a zamestnanosť, pričom zvyšujúci sa počet dôchodcov spôsobí neprimeraný nárast dôchodkového zaťaženia a nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá je už dnes nedostačujúca," dodávajú.

Skúsenosti iných krajín podľa nich varujú, že disproporčná štruktúra obyvateľstva v neprospech mladých ľudí môže viesť k spoločenským konfliktom a k následnému uchyľovaniu sa k prostriedkom, ktoré sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou.

"Katolícka cirkev vždy učila, že funkčná rodina je základnou bunkou spoločnosti. Našou nádejou sú rodiny, ktoré aj za cenu veľkých obiet slúžia životu. Rodina tvorená otcom, matkou a deťmi má nezastupiteľnú úlohu pri plnení funkcie zabezpečenia zdravého rastu spoločnosti a zároveň plní dôležité úlohy v sociálnej oblasti," dodali katolícki biskupi.

V rámci plenárneho zasadnutia biskupi odsúhlasili aj zmenu na poste generálneho riaditeľa Slovenskej katolíckej charity. Radovana Gumuláka na tejto pozícii vystrieda od 1. júla Erich Hulman.
 

Vyberte región