Prešovských poslancov rozdelila otázka spôsobu spracovania odpadu

15.03.2017 Prešov

Prešov 15. marca (TASR) – Prešovským mestským poslancom trvalo dva a pol hodiny, kým schválili program dnešného, v poradí 31. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Spor medzi jednotlivými poslaneckými klubmi vyvolal návrh predložený primátorkou mesta Andreou Turčanovou (KDH) na zmenu uznesenia schváleného na zastupiteľstve 21. januára tohto roku. Išlo o poslanecký návrh Miroslava Benka (poslanecký klub Smer-SD, nezávislí a SNS), ktorý sa týka podmienok verejnej súťaže na spôsob likvidácie komunálneho odpadu, kde je zakotvená formulácia zhodnocovania odpadov formou R1, čo je využitie odpadu ako paliva alebo na získavanie energie.

Poslanec Ľudovít Malaga (poslanecký klub Smer-SD, nezávislí a SNS) presadil nerokovať dnes o odpadoch. Padol aj návrh zvolať samostatnú schôdzu k tomuto bodu. V rozprave poslanec Stanislav Kahanec (poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd, #Sieť, NOVA) uviedol, že text v januári schváleného uznesenia, ktorý sa týka podmienok verejnej súťaže na odpady, je šitý na mieru na jedinú firmu, ktorou je košická spoločnosť Kosit, a.s.

Prešovská primátorka Turčanová to komentovala slovami, že bod o odpadoch stiahli poslanci, ktorí chcú, aby súťaž ostala zachovaná tak, aby vyhovovala jedinej firme. „Tento návrh, ktorý bol predložený teraz – zdôrazním úradom – nie poslancom, bol predložený preto, že po prijatí uznesenia, ktoré som podpísala, bola som sa poradiť priamo na Úrade pre verejné obstarávanie, ako urobiť súťaž tak, aby nám ju opäť úrad nezrušil. A tam ma upozornili na to, že keď budeme súťažiť formou R1, v celom širokom okolí je iba jedna firma, tak to bude mať znaky diskriminačného konania. A takúto súťaž nám s najväčšou pravdepodobnosťou úrad zruší,“ povedala Turčanová.

Emócie viacerých poslancov z klubu Smer-SD, nezávislí a SNS podráždil aj postoj primátorky, ktorá ich upozornila, že pokiaľ svoje pozmeňujúce návrhy nezverejnili v aplikácii digitálne zastupiteľstvo, nepostupujú podľa platného rokovacieho poriadku.

„Ak sme si niečo odsúhlasili, rokovací poriadok platí, musíme ho všetci rešpektovať a dodržiavať,“ uviedla Turčanová. Ďalej podotkla, že takýmto spôsobom poslanci predkladajú návrhy, o ktorých nie sú oboznámení ostatní ich kolegovia. „Zákon hovorí o tom, že poslanec rozhoduje slobodne a má poznať všetky informácie,“ zdôraznila primátorka. Priznala však, že je aj jej chybou, že nie vždy mala pri sebe rokovací poriadok a striktne sa ho pridržiavala. Poslanci ju na to upozornili, preto dnes si ho zobrala a vedie schôdzu podľa nimi prijatých pravidiel. Pokiaľ poslanci spochybňujú vlastný rokovací poriadok, môžu požiadať prokurátora, aby sa k nemu vyjadril.

Poslanci presunuli na začiatok rokovania body Rôzne a Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva, a tak k ďalším bodom programu sa dostali až neskoro popoludní.
 

Vyberte región