Colný úrad Prešov zhodnotil odvodové povinnosti voči Štátnemu rozpočtu SR

%readCategory% 08.02.2007 1097 %readCity%
Colný úrad Prešov zhodnotil odvodové povinnosti voči Štátnemu rozpočtu SR

Colný úrad Prešov (CÚ) zhodnotil odvodové povinnosti voči Štátnemu rozpočtu SR (ŠR) za kalendárny rok 2006 v oblasti cla a spotrebných daní.Do ŠR v roku 2006 odviedol CÚ celkom takmer 3,57 mld. Sk, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim kal ...

Zmeny pre držiteľov povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu

%readCategory% 18.12.2006 1451 %readCity%
Zmeny pre držiteľov povolenia  na  predaj spotrebiteľského balenia liehu

Colný úrad Prešov, ako miestne príslušný správca dane dáva do pozornosti všetkým držiteľom povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu, že od 1.januára 2007 budú povinní zasielať údaje o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob li ...

Upozornenie pre predajcov spotrebiteľského balenia liehu.

%readCategory% 24.10.2006 999 %readCity%
Upozornenie pre predajcov spotrebiteľského balenia liehu.

Dňa 1.7.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2006 Z.z. , ktorým sa mení zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu, v znení neskorších predpisov. Okrem iných zmien sa táto novela zákona dotkla predovšetkým podnikateľov, ktorí v rámci svoje ...

Prešovskí colníci nezaháľali.

%readCategory% 25.09.2006 980 %readCity%
Prešovskí colníci nezaháľali.

Dňa 14.09.2006 colníci Colného úradu Prešov, stanica colného úradu Prešov - KOMOS vykonali v okolí Medzilaboriec, v rámci daňového dozoru miestne zisťovanie, so zameraním na tovar podliehajúci SPD.Pri kontrole budovy - hangáru boli zistené usklad ...

Colníci v Bardejove zaistili 135 gramov marihuany

%readCategory% 06.07.2006 1030 %readCity%
Colníci v Bardejove zaistili 135 gramov marihuany

Úlovok sa jej podaril počas monitoringu držby a pohybu tabakových výrobkov v prevádzkových a skladových priestoroch jedného daňového subjektu v okrese Bardejov.Podľa dnešnej informácie hovorkyne CÚ Zuzany Kožuškovej zaistený objem marihuany preds ...

Do Švédska aj s občianskym preukazom

%readCategory% 21.06.2006 431 %readCity%
Do Švédska aj s občianskym preukazom

Na základe potvrdenej informácie z konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí SR a veľvyslanectva SR v Štokholme polícia oznamuje verejnosti, že súčasné občianske preukazy Slovenskej republiky typu identifikačnej karty sú uznávané ako pla ...

Porušovanie práv duševného vlastníctva.

%readCategory% 16.06.2006 1082 %readCity%
Porušovanie práv duševného vlastníctva.

Colný úrad Prešov - Oddelenie colného dohľadu, v súčinnosti s Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj a Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Prešove – odbor ekonomickej kriminality, vykonal v dňoch 1.6.2006 a 6.6.200 ...

Colníci zistili nelegálne vlastníctvo 132 200 cigariet z Ukrajiny

%readCategory% 26.05.2006 855 %readCity%
Colníci zistili nelegálne vlastníctvo 132 200 cigariet z Ukrajiny

Prešov 26. mája (TASR) - Na predbežnú sumu bezmála 225 tisíc Sk vyčíslili pracovníci Colného úradu (CÚ) v Prešove únik na spotrebnej dani z nelegálneho vlastníctva 132 200 cigariet v 661 kartónoch pochádzajúcich z Ukrajiny.Tabakové výrobky značky ...

Colníci a inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie odhaľovali porušovanie práv

%readCategory% 24.05.2006 1835 %readCity%
Colníci a inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie odhaľovali porušovanie práv

Na základe rozkazu riaditeľa Colného úradu Prešov vykonali stanice colného úradu monitoring v predajniach s textilom a obuvou, so zameraním na porušovanie práv duševného vlastníctva. Na základe poznatkov získaných predmetným monitoringom sa dňa 3 ...

Za štyri mesiace prekročilo slovensko-ukrajinskú hranicu 386 migrantov

%readCategory% 05.05.2006 328 %readCity%
Za štyri mesiace prekročilo slovensko-ukrajinskú hranicu 386 migrantov

Hanušovce nad Topľou/Bratislava 5. mája (TASR) - Dovedna 386 nelegálnych migrantov prekročilo v priebehu prvých štyroch mesiacov tohto roka slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu.Je to o 137 nelegálnych prekročení menej ako v rovnakom období minuléh ...

Vyberte región