Hraničný priechod Ulič - Zabroď by mohli otvoriť do štyroch rokov

Colnica 17.10.2008 1008 Prešov
Hraničný priechod Ulič - Zabroď by mohli otvoriť do štyroch rokov

Úlohu pripraviť podklady na vytvorenie hraničného priechodu Ulič-Zabroď stanovila zainteresovaným inštitúciám medzivládna komisia Slovensko - Ukrajina na svojom júnovom zasadnutí v Prešove.\"Na najbližšom stretnutí komisie budeme prezentovať náš ...

Colný hraničný priechod Vyšné Nemecké bude 19. októbra uzatvorený

Colnica 16.10.2008 992 Celý región
Colný hraničný priechod Vyšné Nemecké bude 19. októbra uzatvorený

Z uvedeného dôvodu bude primerane posilnený výkon štátnej služby pred a po uzatvorení colného hraničného priechodu Vyšné Nemecké v uvedenom termíne.TASR o tom informovala Kancelária generálneho riaditeľa CR SR.

Poohliadnutie za dňom colníkov

Colnica 06.10.2008 899 Prešov
Poohliadnutie za dňom colníkov

Podujatie sa začalo slávnostnou bohoslužbou v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, ktorú celebroval generálny vikár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR plk. František Počurek.Cieľom podujatia bola prezentácia práce colníkov, ktorá ...

Colníci si pripomenuli 40. výročie založenia Európskej colnej únie

Colnica 24.09.2008 789 Prešov
Colníci si pripomenuli 40. výročie založenia Európskej colnej únie

Cieľom podujatia bola prezentácia práce colníkov, ktorí sa dnes zameriavajú predovšetkým na ochranu ekonomických záujmov Slovenskej republiky v oblasti zahraničného obchodu, správu spotrebných daní, ale i protidrogový boj. Akciu pripravil Colný ú ...

Oslavy dňa colníkov

Colnica 16.09.2008 892 Prešov
Oslavy dňa colníkov

Národný deň colníkov je spojený s menom sv. Matúša – jedného z evanjelistov, ktorý je považovaný za patróna colníkov na celom svete a na Slovensku sa oslavuje už siedmy rok.Európska colná únia, predstavuje realizáciu jednej zo štyroch základných ...

Hraničný priechod s Ukrajinou rekonštruujú

Colnica 15.09.2008 878 Snina
Hraničný priechod s Ukrajinou rekonštruujú

Predpokladaná výška investičných nákladov spojených s rekonštrukciou a inžinierskymi činnosťami predstavuje do 50 miliónov Sk (1.659.695,94 eura). \"Vzhľadom k tomu, že spomínaná rekonštrukcia hraničného priechodu je rozsiahla a rekonštrukčné prá ...

Záchyt cigariet

Colnica 10.08.2008 758 Prešov
Záchyt  cigariet

Colníci pomocou mobilného skenovacieho zariadenia zistili, že za zadnými sedadlami je vytvorený skrytý priestor, kde sa (podľa vyhodnotenia operátora mobilného skenovacieho zariadenia a následným overením služobným psom vycvičeným na tento účel) ...

Informácia Colného úradu Prešov o odvodoch do štátneho rozpočtu za I. polrok 2008

Colnica 26.07.2008 697 Prešov
Informácia Colného úradu Prešov o odvodoch do štátneho rozpočtu za I. polrok 2008

Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorí spotrebná daň vo výške 1 295 295 157 Sk, daň z pridanej hodnoty je druhou najvyšším odvodom a predstavuje sumu 576 141 165 Sk. Ďalšou položkou je clo vo výške 41 923 188 Sk a napokon ostatné odvody (napr. po ...

Nelegálne vyrábal ponožky Adidas

Colnica 12.07.2008 790 Prešov
Nelegálne vyrábal ponožky Adidas

Dňa 10.07.2008, v čase o 9.35 hod. bola na základe príkazu okresnej prokuratúry Prešov vykonaná prehliadka nebytových priestorov v prevádzkarni na výrobu pančuchového tovaru v Prešove. Pri prehliadke bolo nájdených 4 345 párov ponožiek rôznych dr ...

Prichytení pašeráci cigariet

Colnica 12.06.2008 950 Svidník
Prichytení pašeráci cigariet

Počas tejto akcie bolo zastavené a mobilným skenerom skontrolované aj ukrajinské dodávkové vozidlo značky MERCEDES, ktoré riadil ukrajinský štátny občan.Vo vozidle bolo odhalených 74 000 ks cigariet značky MALBORO a LM označených ukrajinskými kon ...

Vyberte región