TATÁR: V novembri \'89 dostalo dobro a zlo rovnakú šancu

História 17.11.2009 432 Celý región
TATÁR: V novembri \'89 dostalo dobro a zlo rovnakú šancu

\"Bol len koniec nadvlády zla a neslobody. Dobro a zlo dostalo rovnakú šancu a tú napĺňame my, ktorí sme ju dostali, \" nazdáva sa.Optimizmus z tej doby však musí byť spojený aj s ostražitosťou verejnosti, pretože ľudia nie sú imúnni voči dvojtvá ...

Dvadsať rokov od Nežnej

História 17.11.2009 365 Celý región
Dvadsať rokov od Nežnej

Na štátnej úrovni žiadne veľké oslavy nikto neorganizuje, čo je logické i symbolické.Po páde koaličnej vlády Mirka Topolánka uprostred českého predsedníctva v EÚ má Česko dlhodobo iba dočasnú úradnícku vládu Jana Fischera. A prezident Václav Klau ...

Udalosti súvisiace so 17. novembrom 1989

História 17.11.2009 392 Celý región
Udalosti súvisiace so 17. novembrom 1989

Táto udalosť sa stala základným medzníkom pádu socialistického zriadenia na území vtedajšej Československej socialistickej republiky.TASR prináša prehľad udalostí, ktoré súviseli so 17. novembrom 1989 a pádom socializmu. Chronológia sa začína uda ...

Peter Zaťko a Imrich Karvaš boli ďalšími významnými osobnosťami SNP

História 28.08.2009 810 Celý región
Peter Zaťko a Imrich Karvaš boli ďalšími významnými osobnosťami SNP

Boli to národohospodár dr. Ing. Peter Zaťko a národohospodár a finančník, prvý guvernér Slovenskej národnej banky JUDr. Imrich Karvaš.Peter Zaťko, významný národohospodár Slovenska v rokoch 1938-1945, sa narodil 17. októbra 1903 v hornoliptovskej ...

Július Nosko a Mikuláš Ferjenčík, významné osobnosti SNP

História 28.08.2009 1069 Celý región
Július Nosko a Mikuláš Ferjenčík, významné osobnosti SNP

Július Nosko sa narodil 8. júna 1907 v mestečku Tisovec. V roku 1926 zmaturoval na Vyššej hospodárskej škole v Košiciach a hlavne z finančných dôvodov v štúdiu pokračoval na Vojenskej akadémii v Hraniciach, kde 29. júla 1928 slávnostne absolvoval ...

Protipartizánske oddiely Edelweiss a Jozef

História 28.08.2009 1013 Celý región
Protipartizánske oddiely Edelweiss a Jozef

Ich úlohou bolo potlačenie odporu povstalcov a represie voči civilnému obyvateľstvu na okupovanom území.Koncom septembra 1944 sa v Žiline začala formovať protipartizánska jednotka majora grófa Erwina Thun – Hohensteina Edelweiss. Jednotka pozostá ...

Slobodný slovenský vysielač prispel v prvých dňoch k organizovaniu SNP

História 28.08.2009 633 Celý región
Slobodný slovenský vysielač prispel v prvých dňoch k organizovaniu SNP

Vypuknutie povstania urýchlil fakt, že slovenské hranice 29. augusta 1944 prekročili nemecké okupačné vojská. Po 15.00 h vojenské ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. Večer po rozhlasovom prejave generála ...

MUDr. Nábělek bol poprednou postavou SNP

História 28.08.2009 562 Celý región
MUDr. Nábělek bol poprednou postavou SNP

Ludvík Nábělek sa narodil 10. mája 1896 v Kroměříži. Po štúdiu na tamojšom gymnáziu odišiel na Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 1920 získal titul MUDr. V nasledujúcich rokoch pôsobil na Slovensku. V rokoch 1924-39 bol lekárom ...

Profil generála Jána Goliana, organizátora SNP

História 28.08.2009 569 Celý región
Profil generála Jána Goliana, organizátora SNP

Historici v rôznych režimoch polemizovali o jeho schopnostiach i politických názoroch. Faktom však zostáva, že pri každej spomienke na SNP vyvstáva predovšetkým jeho meno ako organizátora a jedného z najznámejších účastníkov.Ján Golian sa narodil ...

Úloha a činnosť Slovenskej národnej rady počas SNP

História 28.08.2009 450 Celý región
Úloha a činnosť Slovenskej národnej rady počas SNP

Program ilegálnej Slovenskej národnej rady (SNR), vytvorenej v decembri 1943, sformulovaný pod názvom Vianočná dohoda, predpokladal obnovu ČSR na základe rovnosti oboch národov. Za svoj prvoradý cieľ si SNR vytýčila jednotný boj za odstránenie na ...

Vyberte región