Písomné maturitné skúšky z ukrajinčiny dnes absolvuje 27 gymnazistov

Školstvo 19.03.2010 283 Prešov
Písomné maturitné skúšky z ukrajinčiny dnes absolvuje 27 gymnazistov

Ide o jedinú strednú školu s vyučovacím jazykom ukrajinským na Slovensku.Ako dnes uviedla pre TASR zástupkyňa riaditeľa školy Ljubov Gojdičová, študenti tejto školy skladajú maturitné skúšky zo štátneho, materinského a cudzieho jazyka a okrem toh ...

PSK vyplatí preddavok neštátnym školským zariadeniam

Školstvo 18.03.2010 267 Prešov
PSK vyplatí preddavok neštátnym školským zariadeniam

To určovalo výšku dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromných zriaďovateľov (VZN). Informovala o tom dnes hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková.VZN už dvakrát nezískalo ...

Poslanci neschválili VZN o dotáciách pre neštátne šk. zariadenia

Školstvo 16.03.2010 213 Prešov
Poslanci neschválili VZN o dotáciách pre neštátne šk. zariadenia

Rokovanie trvalo viac ako štyri hodiny, zastupiteľstvo však nakoniec VZN neschválilo.Prvýkrát o návrhu rokovali 2. marca, nezískal však potrebnú 3/5 podporu, pretože členovia klubu KDH, SDKÚ-DS sa zdržali hlasovania. Úrad PSK pôvodne navrhoval pr ...

Stredné školy v pôsobnosti PSK môžu prijať 11.127 prvákov

Školstvo 11.03.2010 288 Prešov
Stredné školy v pôsobnosti PSK môžu prijať 11.127 prvákov

Uviedol to dnes na stretnutí s novinármi vedúci odboru školstva PSK Karol Lacko, ktorý zároveň oznámil aj termíny prijímacích pohovorov.Podľa evidencie, ktorú priebežne spracováva Školské výpočtové stredisko, sa na SŠ zatiaľ hlási okolo 7200 záuj ...

O zahraničný študijný pobyt prejavilo záujem 34 žiakov z PSK

Školstvo 05.03.2010 236 Prešov
O zahraničný študijný pobyt prejavilo záujem 34 žiakov z PSK

K 3. marcu zaevidoval 34 prihlášok, z ktorých štyri nespĺňajú požadované kritériá.Tak ako v predošlých rokoch, aj tento rok bol najväčší záujem o štúdium anglického jazyka v Írsku. „Na ten sme zaregistrovali drvivú väčšinu, až 26 prihlášok, takže ...

Obchodná akadémia sa mení z tradičnej školy na modernú

Školstvo 04.03.2010 253 Celý región
Obchodná akadémia sa mení z tradičnej školy na modernú

Celkové oprávnené náklady programu s názvom Kvalita vo vzdelaní - úspech v živote predstavujú 106.877,64 eura, školské zariadenie sa na spolufinancovaní podieľa piatimi percentami.OA sa rozhodla premeniť tradičný školský systém výučby na moderný ...

O dotáciách pre šk. zariadenia bude rokovať mimoriadne zastupiteľstvo PSK

Školstvo 03.03.2010 180 Prešov
O dotáciách pre šk. zariadenia bude rokovať mimoriadne zastupiteľstvo PSK

O spomínanom VZN, ktoré má určiť výšku v rámci originálnych kompetencií PSK, hlasovali poslanci na zasadnutí v utorok 2. marca. Nezískal však potrebnú trojpätinovú väčšinu, pretože členovia klubu KDH, SDKÚ-DS sa hlasovania zdržali. Neschválenie V ...

Poslanci PSK neschválili VZN o dotáciách pre cirkevné a súkromné školy

Školstvo 02.03.2010 225 Prešov
Poslanci PSK neschválili VZN o dotáciách pre cirkevné a súkromné školy

Dôvodom je to, že zastupiteľstvo PSK neschválilo dnes všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje poskytovanie finančných prostriedkov pre tieto subjekty.Poslanci pravicového klubu (KDH, SDKÚ-DS) sa hlasovania zdržali a návrh nezískal potr ...

Inovácia vzdelávania v základnej škole - učenie žiakov pre život

Školstvo 02.03.2010 507 Sabinov
Inovácia vzdelávania v základnej škole - učenie žiakov pre život

Projekt je súčasťou Operačného programu – Vzdelávanie, je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a jeho cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci a žiaci základnej školy.Strategickým cieľom projektu je tvorba a implementácia š ...

Výstavbou novej telocvične sa pokračuje v modernizácii obce

Školstvo 01.03.2010 283 Celý región
Výstavbou novej telocvične sa pokračuje v modernizácii obce

Po odkanalizovaní obce, výstavbe vodovodu a rekonštrukcii Kultúrneho domu zrealizovala samospráva v roku 2009 revitalizáciu budovy Základnej školy v hodnote takmer 335.000 eur a pre športové vyžitie žiakov, ako aj miestnych obyvateľov vybudovala ...

Vyberte región